Trisia acne gel

Rp. 34.000

Trisia eye cream

Rp. 47.000

Trisia serum apple

Rp. 108.000

Trisia acne gel

Rp. 34.000

Trisia Lipstick 75

Rp. 45.500

Trisia Lipstick 105

Rp. 45.500

Trisia Lipstick 215

Rp. 45.500

Trisia Lipstick 255

Rp. 45.500

Trisia Lipstick 225

Rp. 45.500

Trisia Lipstick 235

Rp. 45.500

TRISIA LIPS - L 95

Rp. 45.500

TRISIA LIPS - L 35

Rp. 45.500

TRISIA LIPS - L 65

Rp. 45.500

glow oil paris trisia

Rp. 108.000